کرونا در کمین است در خانه بمانیم

دشمن را تنها بگذاریم استاد علوم اجتماعی و تاریخ نیز با بیان اینکه کرونا بیماری مسری و کشنده است، گفت: باید با یادآوری دوران جنگ این تصور در مردم ایجاد شود که خرمشهر به تصرف درآمده و اینکه ویروس کرونا به مراتب خطرناک‌تر از دشمن است، در جنگ دشمن قابل رویت بود، اما ویروس کرونا قابل مشاهده نیست. دکتر رفعت الله شریفی افزود: مردم باید به این احساس که چه میزان آسیب ویروس کرونا جدی است، برسند، سرایت این ویروس شوخی بردار نیست، بنابراین مردم باید با رعایت توصیه‌ها زنجیره انتشار آن را در جامعه قطع کنیم. او با بیان اینکه مردم باید به توصیه‌ها از طریق رسانه ها، نخبگان، هنرمندان و ... توجه داشته باشند، اظهار داشت: متاسفانه ما جامعه‌ای سنتی داریم و افراد سنتی به سختی تغییر را می‌پذیرند. شریفی با تاکید بر این مطلب که من به عنوان استاد دانشگاه جزء در مواقع ضروری از منزل خارج نمی‌شوم، خاطر نشان کرد: از دانشجویان نیز خواستم تا به توصیه‌های در خانه ماندن توجه کنند و این مهم را جدی بگیرند تا هر چه زودتر زنجیره انتشار ویروس در جامعه قطع شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا تنها تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها کافی نیست، اضافه کرد: بازار باید تعطیل شود، ورودی‌ها و خروجی شهر‌ها برای جلوگیری از مسافرت مردم باید بسته شود و خلاصه اینکه تدابیری جدی اتخاذ شود. او بیان داشت: همه ما به عنوان شهروند و با توجه به مسئولیت اجتماعی که در قابل یکدیگر داریم باید برای پیشگیری از انتشار این ویروس همکاری و عزم همگانی داشته باشیم.

کرونا در کمین است در خانه بمانیم